Etseyitho Lyasimana no lyomeendelelo

Oshigwana oshoyo aakalimo ayehe yomo ndoolopa ya Omuthiya otaya tseyithilwa kutya, ombelewa yelelo lyondoolopa ya Omuthiya otadhi ka kala dha pata ngaashi tashi landula:

Omasiku: 27 Kotomba 2022, okuza po10H00 yongula
28 Kotomba 2022, esiku alihe

Lesha etumwalaka alihe …